Zavod turu

Zavod qapısı

Ofis Qapısı

Ofis otağı 1

Ofis otağı 2

Nümunə otağı 1

Nümunə otağı 2

Çap sahəsi

Qablaşdırma sahəsi

Anbar

Logistik Yükləmə Sahəsi

Üfleyici Maşın

Enjeksiyon maşını